Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας» ιδρύθηκε το 1991, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων ατόμων και ομάδων του πληθυσμού. Οι κύριες δράσεις του είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» όπου στο πλαίσιο του λειτουργεί τις δομές, Κέντρα Ημέρας «Ηλιοτρόπιο» και «ΛΩΤΟΣ, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα Οικοτροφεία «Ηλιοτρόπιο Ι & ΙΙ», τα οποία αποτελούν δομές μακράς παραμονής για 15 άτομα με ψυχικά προβλήματα, στηρίζοντας την αποασυλοποίηση ατόμων από τα Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.

Τα Κέντρα Ημέρας του φορέα έχουν πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την διερεύνηση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, περιθωριοποιημένων ατόμων και ομάδων, κυρίως σε συνεργασία με τους δημόσιους φορείς.

Τα Κέντρα Ημέρας «Ηλιοτρόπιο» & «ΛΩΤΟΣ», στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, επανένταξης και αποφυγής στιγματισμού ατόμων με ψυχικές διαταραχές, καθώς και των δραστηριοτήτων κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιoύν, θα συμμετέχουν στην προσπάθεια της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για την πραγματοποίηση ρεκόρ γκίνες, με τίτλο  ΄΄ Το μεγαλύτερο μωσαϊκό από ανακυκλώσιμα υλικά΄΄ που θα γίνει το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, από τις 15:00 έως τις 17:00.