Κέντρο Ημέρας«Ηλιοτρόπιο»

Το Κέντρο Ημέρας«Ηλιοτρόπιο» είναι μονάδα ψυχικής υγείας, που λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομική ένταξη» και χρηματοδοτείται κατά 80% από τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Το Κέντρο Ημέρας «Ηλιοτρόπιο» ανήκει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης». Ο φορέας έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η διερεύνηση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού ομάδων πληθυσμού μη ευνοημένων ή και πολιτισμικά περιθωριοποιημένων.


Επωφελούμενοι:

Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και ψυχολογικά προβλήματα.
Άτομα από την κοινότητα που χρήζουν βοήθειας σε θέματα ψυχικής υγείας.
Μετανάστες και πρόσφυγες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Φιλοσοφία & Στόχοι

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι:
Η αναγνώριση της ψυχικής κατάστασης από τον ίδιο τον επωφελούμενο και η ενδυνάμωση του για την αποφυγή νοσηλειών, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση του.
Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, επανένταξης και αποφυγής στιγματισμού ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Και επιτυγχάνεται μέσα από:
την αξιολόγηση των δεικτών ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία με τους θεράποντες και την οικογένεια.
τον σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπευτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων.
την πρόληψη, την αναγνώριση και τη διαχείριση της ψυχικής νόσου , των υποτροπών και των ψυχολογικών προβλημάτων.
τον ειδικό επαγγελματικό προσανατολισμό, με στόχο την προώθηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.
την ενεργό συμμετοχή των μελών σε δομημένες κοινωνικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
τη δημιουργία δικτύου παραπομπών για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
την ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινότητας μέσα από τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Ψυχιατρική παρακολούθηση μελών, εφ΄όσον δεν παρακολουθούνται.
Ομαδική και Ατομική ψυχοθεραπεία.
Συζήτηση και Συμβουλευτική.
Ειδικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ.
Εκπαίδευση και υποστήριξη οικογένειας.
Ενημέρωση-δικτύωση των μελών και των οικογενειών τους με άλλες υπηρεσίες.
Στήριξη – ενημέρωση σε θέματα πρόνοιας.
Προγράμματα μετα-θεραπευτικής παρακολούθησης (followup).
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους

Προγράμματα/Δραστηριότητες*:

Εξάσκηση σε τομείς πρακτικής ζωής.
Εκπαίδευση, επιμόρφωση και συντήρηση γνώσεων, πχ εκμάθηση υπολογιστών.
Δημιουργική απασχόληση – ζωγραφική, ομάδες μουσικής και θεάτρου κ.α.
Χαλάρωση, γυμναστική και κίνηση.
Ενασχόληση με την επικαιρότητα.
Συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές και μουσικές παραστάσεις).
Έξοδοι – Εκδρομές.
Προβολές ταινιών.
Βιβλιοθήκη.
* Σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους επωφελούμενους

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Προσωπικό / Επικοινωνία

Η διακλαδική ομάδα του Κέντρου Ημέρας στελεχώνεται από: Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Διοικητικούς Υπαλλήλους και Ειδικούς Θεραπευτές.

Συνεργασία/διασύνδεση με:
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης Κοινότητας.
Μονάδες Ψυχοκοικωνιικής Αποκατάστασης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Αποασυλοποίησης.
Φορείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Τοπικά τμήματα ΟΑΕΔ.
Δίκτυο Εθελοντών.

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙΙ»
Λειτουργεί: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωρ. Λειτουργίας: 09:00 – 15:00
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 30
(2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-5230037
Email:
hcipc_daycenter@yahoo.gr