Γιορτάζουμε τα γενέθλια ….
December 7, 2021
ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ COVID-19
December 20, 2021

Το οικοτροφείο Ξάνθιο

Το Οικοτροφείο Ξάνθιο  αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας. Φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές.

Σκοπός είναι να ενταχθούν τα άτομα αυτά μακροπρόθεσμα στον κοινωνικό ιστό και να αποκτήσουν αυτοβουλία και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές έχοντας τις ίδιες προσδοκίες ζωής με τον υπόλοιπο πληθυσμό, αξίζουν σεβασμού, δικαιούνται στέγης, επαρκούς εκπαίδευσης και εργασίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και σύναψης  κοινωνικών σχέσεων, καθώς και συμμετοχής τους  στα κοινά.

 

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter