Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και κατ΄οίκον βοήθειας λόγω της πανδημίας Covid-19 (“Κανένας μόνος απέναντι στην πανδημία”)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Άτομα που νοσούν από COVID – 19, είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι τους ή άτομα που έχουν συγγενείς που νοσούν ή βρίσκονται σε πένθος λόγω απώλειας συγγενών από COVID-19.
 • Άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και έχουν υποκείμενα νοσήματα ή αναπηρία και λόγω της πανδημίας είναι πιθανόν να επιδεινωθεί η σωματική ή ψυχική τους υγεία.
 • Άτομα του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων (Γ.Ν.Α. “ΕΛΠΙΣ”, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” και 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού “ΝΙΜΤΣ”) με το Κέντρο Ημέρας “Λωτός”, που παρουσιάζουν συμπτώματα αυξημένου άγχους, ψυχικής κόπωσης και επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω της ιδιαίτερης επιβάρυνσής τους από την πανδημία του CΟVID-19.
 • Άτομα του γενικού πληθυσμού με αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις που επιβαρύνθηκαν από την πανδημία.
 • Άτομα όλων των κατηγοριών που η πανδημία τους προκαλεί σοβαρά οικογενειακά, οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα που χρειάζονται στήριξη, όπως, άνεργοι, εργαζόμενοι που εκτίθενται περισσότερο από άλλους στην πανδημία, όπως εργαζόμενοι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κ.ά.

Παρέχεται:

 • Ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας
 • Συμβουλευτική συνδρομή σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα
 • Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια – webinars:
 • Τεχνικές διαχείρισης άγχους
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση σε συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout)
 • Α΄Βοήθειες ψυχικής υγείας
 • Ενίχυση ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Οργάνωση και συντονισμός ομάδων αποφόρτισης ανταλλαγής εμπειριών και ενδυνάμωσης

Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται:

 • μέσω διαδικτύου (Skype, zoom, κ.ά.)
 • μέσω τηλεφωνικής κλήσης
 • δια ζώσης στο Κ. Η. “Λωτός” τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
 • δια ζώσης για κατ΄ οίκον παρεμβάσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π. χ. κατάκοιτοι ασθενείς, ανοσοκατεσταλμένοι κ.ά., (αφού ληφθούν όλα τα μέτρα πρόληψης από τον κορωνοϊό)
 • Η διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης θα διαμορφώνεται βάσει εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου
 • Η συχνότητα των συνεδριών θα είναι εβδομαδιαία
 • Η διάρκεια των συνεδριών θα είναι 45′-50΄

Διατήρηση ανωνυμίας: Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, ανώνυμα και εμπιστευτικά. Διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS