ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής υπηρεσίας του φορέα μας λειτουργεί πρόγραμμα αγωγής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ειδικούς και μετακινούμενους πληθυσμούς από το 2008.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχές υγείας, όπως παιδιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς από το κλιμάκιο γιατρών του Νοσοκομείο Παίδων και υλική ενίσχυση, κυρίως τρόφιμα σε άτομα ή ομάδες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. Επωφελούμενοι:  Έλληνες τσιγγάνοι Μουσουλμάνοι και Έλληνες μουσουλμάνοι . Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
  • Ενημέρωση και στήριξη σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα
  • Υλική στήριξη
  • Επαγγελματικό προσανατολισμό-δικτύωση με υπηρεσίες προώθηση στην απασχόληση
  • Ψυχολογική εκτίμηση και παραπομπή στις αντίστοιχες υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για θέματα νομικής υποστήριξης-παραπομπή σε ανάλογους φορείς
Δράσεις: Σεμινάρια αγωγής υγείας: διοργάνωση ομιλιών σε ομάδες για τον συγκεκριμένο πληθυσμό με θέματα την πρόληψη σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, όπως το AIDS και οι ηπατίτιδες, την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και την ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας με στόχο την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την πρόληψη εμφάνισης ψυχικών διαταραχών ή την αντιμετώπιση τους. Η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έγινε σε συνεργασία με γιατρό πνευμονολόγο του ΚΕΕΛΠΝΟ, με το κέντρο πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του δήμου Αθηναίων «Αθηνά Προναία» Και το Κέντρο Ημέρας «Ηλιοτρόπιο».
  • Ατομική συμβουλευτική: Παροχή ατομικής συμβουλευτικής από τη γιατρό του ΚΕΕΛΠΝΟ προς το συγκεκριμένο πληθυσμό. Παραπομπές σε δημόσια νοσοκομεία.
  • Εμβολιασμοί : πραγματοποιούνται στο χώρο του ΕΚΔΨΠ «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ», εμβολιασμοί παιδιών με τα βασικά παιδιατρικά εμβόλια. Οι εμβολιασμοί γίνονται σε συνεργασία με ομάδα γιατρών του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού». Επίσης όπου απαιτείται γίνονται παραπομπές παιδιών στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Στόχος μας είναι να καλυφθεί το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με όλα τα βασικά εμβόλια.
   
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS