Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ΝΠΙΔ, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 1991, από τον καθηγητή Ψυχιατρικής Κωστή Μπάλλα, ο οποίος υπήρξε ψυχίατρος με φαινομενολογικό και διαπολιτισμικό προσανατολισμό και συγγραφέας εμπερίστατος και περιστασιακός.

Έχει συμβάλει σημαντικά και ουσιαστικά στην διαμόρφωση της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, όπως είναι σήμερα. Διαχειρίστηκε, αναμόρφωσε και διαμόρφωσε προγράμματα και δράσεις ψυχικής υγείας από την θέση του Συμβούλου του υπουργού Υγείας συνεπικουρούμενος από τον άμεσο συνεργάτη του, νύν πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος του φορέα Καθηγητή Ψυχιατρικής Νικόλαο Παρίτση.

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν παράλληλη έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών.

Διαχειρίζεται δύο κέντρα ημέρας, (Ηλιοτρόπιο και Λωτός) που ανήκουν στο 7 ο τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, και δύο οικοτροφεία στην Αθήνα, (Ηλιοτρόπιο Ι και Ηλιοτρόπιο ΙΙ), όπου ανήκουν στον 9 ο τομέα ψυχικής υγείας Αττικής. Τον Ιούνιο του 2021 ξεκινήσαμε την λειτουργία του Ξάνθιου οικοτροφείου στην πρωτεύουσα του Ν. Ξάνθης, την Ξάνθη, μια νέα μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Χρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς.

Για την υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων του στελεχώνεται από:
Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικούς Θεραπευτές, Διοικητικούς Οικονομικούς Υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες.
Σημαντική είναι η συνεισφορά του σώματος των εθελοντών μας αλλά και των φοιτητών που στο πλαίσιο συνεργασίας μας με πανεπιστημιακούς φορείς, κάνουν την πρακτική τους κοντά στην διεπιστημονική ομάδα. Τόσο οι εθελοντές μας όσο και οι φοιτητές μας συμμετέχουν στις δράσεις του φορέα με ιδέες, απόψεις, προτάσεις ανανεώνοντας και στηρίζοντας τα μέλη, τις οικογένειες και συγγενείς, και την επιστημονική ομάδα.

ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ και ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS