Το Οικοτροφείο Ηλιοτρόπιο ΙΙ’ εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας πρόληψης. Ο πρωταρχικός στόχος λειτουργίας του είναι η παροχή προστατευόμενης στέγασης και παροχής ευέλικτων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων.

Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται :

  • η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης
  • η συμμόρφωση με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
  • η πρόληψη των υποτροπών
  • ο περιορισμός της κοινωνικο-λειτουργικής έκπτωσης,η οποία συνοδεύει μια ήδη
  • εγκατεστημένη ψυχική νόσο καθώς και των επιπτώσεών της στις οικογένειές του
  • η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, σχέσεων, σύνδεση με την οικογένεια
  • η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού
  • η ψυχαγωγία.

Το Οικοτροφείο Ηλιοτρόπιο IΙ’ βρίσκεται στο Μεταξουργείο, στην οδό Πούκεβιλ 3, σε ένα σύγχρονο επταώροφο κτήριο. Φιλοξενεί 15 ενοίκους, 11 γυναίκες και 4 άνδρες άνω των 65 ετών. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 6 Νοσηλευτές και 8 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση.
Και στα δύο Οικοτροφεία μας, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, εργάζονται συστηματικά για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος τη φροντίδας και στήριξης των ενοίκων.
Τηλ 210 64 01 598

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 6 Νοσηλευτές και 8 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση.

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS