Τα Οικοτροφεία Ηλιοτρόπιο Ι’ και ΙΙ’ εντάσσονται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας πρόληψης. Ο πρωταρχικός στόχος λειτουργίας τους είναι η παροχή προστατευόμενης στέγασης στα όρια της κοινότητας και ευέλικτων, εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων. Ειδικότερα, στα Οικοτροφεία του Φορέα δίνεται έμφαση:

 • στις ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους κάθε ενοίκου
 • στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής συμμαχίας ενοίκου – θεραπευτή
 • στην εμπλοκή του ενοίκου στη διαμόρφωση ενός σχεδίου φροντίδας
 • στην ενίσχυση της υγιούς πλευράς τους
 • στην ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου, στο οποίο θα προωθείται η αυτονομία και η ικανότητα φροντίδας του ενοίκου Επίσης εξαιρετικής σημασίας κρίνεται :
 • η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης
 • η συμμόρφωση με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
 • η πρόληψη των υποτροπών
 • ο περιορισμός της κοινωνικο-λειτουργικής έκπτωσης,η οποία συνοδεύει μια ήδη εγκατεστημένη ψυχική νόσο καθώς και των επιπτώσεών της στις οικογένειές του
 • η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσηςπροβλημάτων, σχέσεων, σύνδεση με την οικογένεια
 • η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού
 • η ψυχαγωγία.

Το Οικοτροφείο Ηλιοτρόπιο Ι’ βρίσκεται επί της οδού Σκαραμαγκά 7, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα ευρύχωρο νεοκλασικό κτήριο. Σε αυτό φιλοξενούνται 15 ένοικοι, 7 γυναίκες και 8 άνδρες άνω των 65 ετών. Όλοι οι ένοικοι απολαμβάνουν στους χώρους του Οικοτροφείου προστασία και εξειδικευμένη φροντίδα από έμπειρο προσωπικό.

 

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 5 Νοσηλευτές και 7 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση. Το Οικοτροφείο Ηλιοτρόπιο IΙ’ βρίσκεται στο Μεταξουργείο, στην οδό Πούκεβιλ 3, σε ένα σύγχρονο επταώροφο κτήριο. Φιλοξενεί 15 ενοίκους, 11 γυναίκες και 4 άνδρες άνω των 65
ετών. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 6 Νοσηλευτές και 8 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση. Και στα δύο Οικοτροφεία, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, εργάζονται συστηματικά για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος τη φροντίδας και στήριξης των ενοίκων.

Τον Ιούνιο του 2021 ξεκινήσαμε την λειτουργία του Ξάνθιου οικοτροφείου στην πρωτεύουσα του Ν. Ξάνθης, την Ξάνθη. Πρόκειται για μία μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές με στόχο την ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των χρονίων ασθενών που διαβιούν στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Φιλοξενεί 15 οικοτρόφους. Έχει στελεχωθεί από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπεύτρια, Διοικητική Υπάλληλο, 6 νοσηλευτές, 6 φροντιστές, και 4 Γενικών Καθηκόντων.

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS