Τον Ιούνιο του 2021 ξεκινήσαμε την λειτουργία του Ξάνθιου οικοτροφείου στην πρωτεύουσα του Ν. Ξάνθης, την Ξάνθη, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικήs Μακεδονίαs Θράκns και με την συγχρηματοδότηση τns Ελλάδαs και του Ευρωπαϊκού Ταμείου.

Πρόκειται για μία μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές με στόχο την ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των χρονίων ασθενών που διαβιούν στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Φιλοξενεί 15 οικοτρόφους. Τα άτομα αυτά με την υποστήριξη επαγγελματιών ψυχικήs υγείαs, θα αναπτύξουν τιs αναγκαίεs συναισθnματικέs, κοινωνικέs και γνωστικέs δεξιότnτεs, προκειμένου να ζουν και να εργάζονται στην κοινότητα. Αφετηρία για την επίτευξη τns αποτελεσματικήs ψυχοκοινωνικήs επανένταξns είναι η παροχή προστατευμένns στέγασns στα όρια τns κοινότnταs, όπου προσφέρονται ευέλικτεs και εξατομικευμένεs υπnρεσίεs, με βάση τιs ανάγκεs κάθε ενοίκου ξεχωριστά. Το οικοτροφείο μας στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπεύτρια, Διοικητική Υπάλληλο, 6 νοσηλευτές, 6 φροντιστές, και 4 Γενικών Καθηκόντων.

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS