Τα Οικοτροφεία Ηλιοτρόπιο Ι’ καθώς και το Ηλιοτρόπιο ΙΙ’ εντάσσονται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας πρόληψης. Ο πρωταρχικός στόχος λειτουργίας του Ηλιοτρόπιου 1 είναι η παροχή προστατευόμενης στέγασης στα όρια της κοινότητας και ευέλικτων, εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση:

  • στις ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους κάθε ενοίκου
  • στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής συμμαχίας ενοίκου – θεραπευτή
  • στην εμπλοκή του ενοίκου στη διαμόρφωση ενός σχεδίου φροντίδας
  • στην ενίσχυση της υγιούς πλευράς τους
  • στην ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου, στο οποίο θα
  • προωθείται η αυτονομία και η ικανότητα φροντίδας του ενοίκου.

Το Οικοτροφείο Ηλιοτρόπιο Ι’ βρίσκεται επί της οδού Σκαραμαγκά 7, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα ευρύχωρο νεοκλασικό κτήριο. Σε αυτό φιλοξενούνται 15 ένοικοι, 7 γυναίκες και 8 άνδρες άνω των 65 ετών. Όλοι οι ένοικοι απολαμβάνουν στους χώρους του Οικοτροφείου προστασία και εξειδικευμένη φροντίδα από έμπειρο προσωπικό.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 5 Νοσηλευτές και 7 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση.
Τηλ. 210 82 24 085

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσικοθεραπεύτρια, 5 Νοσηλευτές και 7 υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων. Το προσωπικό απασχολείται με κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση.

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS