Κέντρο Ημέρας «Λωτός»

Το Κέντρο Ημέρας «Λωτός» είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης πολλαπλών  δράσεων και επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και εντάσσεται  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ»  του  υπουργείου υγείας.

Απευθύνεται σε:
– Ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές που βιώνουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό και στις οικογένειές τους

– Ενήλικες που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας.
Τα άτομα αυτά διαμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή μόνοι τους.

Στόχοι του Κέντρου Ημέρας «Λωτός»  είναι:
Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παραμονή στην κοινότητα του ατόμου που ωφελείται των υπηρεσιών του, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησής του, η βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση και την αύξηση της διαπραγματευτικής /διεκδικητικής του ικανότητας, ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης. Το Κέντρο Ημέρας επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού του μέσα από την ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό – κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.

Επίσης, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου και η ενδυνάμωσή του για την αποφυγή νοσηλειών, η κοινωνικοποίηση και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, η επικοινωνία, έκφραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εξυπηρετούμενων, η αποβολή του στιγματισμού και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Παρέχεται επίσης εξατομικευμένη ψυχοθεραπεία βραχείας διάρκειας  σε ενήλικες με ελαφρά ψυχοπαθολογία.

Προσφερόμενες υπηρεσίες  του Κέντρου Ημέρας   «Λωτός» είναι:
Ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοθεραπεία
Ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας

Ειδικά Ψυχοθεραπευτικά Προγράμματα
Προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, προσωπικής ανάπτυξης και νοητικής ενδυνάμωσης

Προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης (Ζωγραφική, Θέατρο, Κινηματογράφος, Δημιουργική Γραφή,)

Συμβουλευτική σε κοινωνικοπρονοιακά και εργασιακά θέματα.
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (έξοδοι σε θέατρο, μουσεία, προβολή ταινιών, βιβλιοθήκη, επιτραπέζια παιχνίδια  κ.α.)

Εξάσκηση σε τομείς πρακτικής ζωής

Η πολυκλαδική ομάδα του Κέντρου Ημέρας «Λωτός» στελεχώνεται από:
Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Επισκέπτρια Υγείας, Εργοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια.

Συνεργασία/διασύνδεση με:
Φορείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κοινοτικές  και κοινωνικές δομές.
Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Υπουργείο Υγείας

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας  «Λωτός» χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχονται δωρεάν.

Κέντρο Ημέρας  «Λωτός»
Λειτουργεί: Καθημερινά 8.00 – 16.00
Λιοσίων 261,  Τ.Κ. 104 45 (2ος όροφος)
Τηλέφωνο-fax: 210 5224000

 

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS