Παρουσίαση Κωστής Μπαλλάς
September 12, 2019
Εορτασμός παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας – art4more
October 23, 2019

Ιστορικό προγραμμάτων Τζόγος

Tο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης σε συνεργασία με τον οργανισμό «GameCare» της Μ. Βρετανίας, από το 2002, λειτουργεί το «Πρόγραμμα Ψυχολογικής
Υποστήριξης Eθισμένων Παιχτών».

Μέλος του «GAM CARE ORGANIZATION» και του «ICAA-CIPAT» (International Council on Alcohol and Addictions), εκτός από την υφιστάμενη Ελληνική νομοθεσία ακολουθεί και τις
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά την ευθύνη για την προστασία και την υποστήρίξη των εθισμένων παιχτών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι οι εξής:

  • Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας S.O.S
  • Ομάδες αυτοβοήθειας εθισμένων παιχτών
  • Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
  • Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων σε θέματα συμβουλευτικής και θεραπείας της
    εξάρτησης

Εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τυχερών παιγνίων στη διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με τον
εθισμό από τυχερά παιχνίδια. Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης συνεργάζεται και με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & Αγωγής Υγείας
«ΑΘΗΝΑ – ΥΓΕΙΑ» του Δήμου Αθηναίων σε ενέργειες ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για τους κινδύνους από την αλόγιστη και χωρίς κανόνες ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.
Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπεύθυνης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και με τον κώδικα ορθής πρακτικής, το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης
συνεργαζόμενο με την «European Lotteries» (EL) στηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των παράνομων τυχερών παιχνιδιών και συναφών δραστηριοτήτων, προτείνοντας την ελεγχόμενη και
ελαχιστοποιημένη επέκταση των τυχερών παιχνιδιών και την ανάπτυξη δράσεων – προγραμμάτων που θα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παικτών αναφορικά με τους κινδύνους του
παράνομου παιξίματος.

Στα πλαίσια αυτά είναι και η συνεργασία με την «European Casino Association», για την προώθηση των κανόνων που διέπουν τον υπεύθυνο τρόπο παιξίματος, όπως επίσης η παροχή
επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών και υπαλλήλων του «Club Hotel Casino Loutraki» τον Νοέμβριο του 2007, και η διοργάνωση σεμιναρίου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τα τυχερά
παιχνίδια στη Σάμο το 2003, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τον Μάιο του 2010, διοργανώθηκε στην Αθήνα ημερίδα με θέμα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον τζόγο, το έγκλημα και το Δικαστικό σύστημα. Στην ημερίδα πήραν μέρος ανώταταμέλη του Δικαστικού συστήματος από τον Καναδά οι οποίοι συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις με διακεκριμένα μέλη του ελληνικού δικαστικού συστήματος και υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας, με έμφαση στη συζήτηση για τα εγκλήματα τζόγου, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το ξέπλυμα χρήματος και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Σημαντική είναι επίσης η δραστηριότητα του φορέα στον τομέα της εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών κοινωνικών επιστημών (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων) στην αντιμετώπισή προβλημάτων εθισμού, καθώς και σε αυτόν της ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τα προβλήματα που προκύπτουν από το τζόγο και την αντιμετώπισή τους, μέσω ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων και της ιστοσελίδας.

Ο στόχος του φορέα είναι η προώθηση ενός υπεύθυνου και ασφαλούς τρόπου διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στην Ελληνική Κοινωνία και για το λόγο προτείνει τη σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής που θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην αγορά των τυχερών παιγνίων, καθώς και έμπειροι και εξειδικευμένοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών προς εθισμένους παίκτες.

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS