Ομάδα « Κανόνες Υγιεινής»
April 21, 2021
Κανένας μόνος του απέναντι στην πανδημία
May 11, 2021

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στα οικοτροφεία Ηλιοτρόπιο Ι και ΙΙ

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά τις λειτουργικές ενασχολήσεις του ατόμου στους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου. Βασικός σκοπός της εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η δυνατότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης των ατόμων στα διάφορα περιβάλλοντα. Ένας εργοθεραπευτής μέσω προσαρμοσμένης θεραπευτικής παρέμβασης, επιδιώκει την βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης, της ανεξαρτητοποίησης καθώς και της ενίσχυσης των διάφορων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε ατόμου στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο οικοτροφείο η εργοθεραπευτική παρέμβαση έχει βασικό σκοπό τόσο την βελτίωση των δεξιοτήτων των ενοίκων, όσο και την ψυχαγωγία τους. Οι ομάδες εργοθεραπείας πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και συμπεριλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που επιλέγονται είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενοίκων, οι οποίοι μάλιστα συμμετέχουν ενεργά και στην επιλογή των δραστηριοτήτων. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι η βελτίωση και συντήρηση των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και της οπτικής αντίληψης και λεπτής κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές δεξιότητες των ενοίκων λόγω χρονιότητας της ψυχικής νόσου σημειώνουν έκπτωση. Η εμπλοκή τους σε ομαδικές δραστηριότητες ευνοεί την εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της ενεργητικής συμμετοχής. Οι διάφορες συζητήσεις στις οποίες εμπλέκονται οι ένοικοι τους διακινούν ψυχικά, επαναφέρουν αναμνήσεις τους και τους καλούν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους με τους υπολοίπους αλλά και να λάβουν σχετική ανατροφοδότηση για αυτά.

Περαιτέρω, ο συνδυασμός της ψυχικής νόσου και της  προχωρημένης ηλικίας επιφέρει έκπτωση των γνωστικών δεξιοτήτων. Η εργοθεραπευτική παρέμβαση μέσω δομημένων δραστηριοτήτων νοητικής ενδυνάμωσης στοχεύει στην συντήρηση των λειτουργιών της μνήμης, της προσοχής και συγκέντρωσης αλλά και της γλωσσικής ευχέρειας. Οι ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης βοηθούν στην ανάκληση πληροφοριών, την καλλιέργεια της βραχύχρονης μνήμης, τον προσανατολισμό στο εδώ και τώρα αλλά και στην οπτική μνήμη και αντίληψη. Πέρα από τις ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, οι ομάδες εργοθεραπείας συμπεριλαμβάνουν ενότητα επικαιρότητας όπου γίνεται αναφορά σε ειδήσεις αλλά και σε καθημερινά και ιστορικά γεγονότα. Η ενότητα επικαιρότητας προετοιμάζει το έδαφος και προτρέπει τους ενοίκους να συζητήσουν και να εκφράσουν την άποψή τους πάνω στα διάφορα θέματα. Τέλος, στην εξάσκηση των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και στην ψυχαγωγία των ενοίκων βοηθούν διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια.

Στη συνέχεια, η ομάδες εργοθεραπείας στο οικοτροφείο συμπεριλαμβάνουν την εμπλοκή των ενοίκων σε δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δημιουργικές δραστηριότητες όπως η ζωγραφική και οι χειροτεχνίες, ψυχαγωγούν τους ενοίκους, βοηθούν στη συντήρηση των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας αλλά και στην ανάδειξη της φαντασίας, της ελεύθερης έκφρασης και της δημιουργικότητας.

Πέρα όμως από την εξάσκηση των διάφορων δεξιοτήτων όπως αναφέρεται παραπάνω, βασικός στόχος της εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η ψυχαγωγία των ενοίκων. Οι ένοικοι στις ομαδικές δραστηριότητες έχουν ευκαιρίες να κινητοποιηθούν θετικά, να επανεμπλακούν σε ρόλους και δραστηριότητες που έχουν αδρανήσει λόγω της νόσου αλλά και να αυξήσουν την ποιότητα της καθημερινής τους διαβίωσης. Η ψυχαγωγία αποτελεί το βασικό κίνητρο των ενοίκων για την σταθερή συμμετοχή τους στις εργοθεραπευτικές ομάδες.

Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter