Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών που παρουσιάζουν παράλληλη έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών.Νέα και Ανακοινώσεις

May 11, 2021

Κανένας μόνος του απέναντι στην πανδημία

Το Κ.Η. Λωτός παρέχει εξ αποστάσεως ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση ώστε να βελτιώσεις την ψυχική σου ανθεκτικότητα για να διαχειριστείς την όποια επιβάρυνση έχει επιφέρει η […]
April 27, 2021

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στα οικοτροφεία Ηλιοτρόπιο Ι και ΙΙ

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά τις λειτουργικές ενασχολήσεις του ατόμου στους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου. Βασικός σκοπός της εργοθεραπευτικής […]
April 21, 2021

Ομάδα « Κανόνες Υγιεινής»

Η ομάδα « Κανόνες Υγιεινής», που διοργανώνει το Κ.Η. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ, ήταν και είναι πολύ σημαντική, και λόγω της πανδημίας. Ασχολείται με τους βασικούς κανόνες υγιεινής σε […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter