Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών που παρουσιάζουν παράλληλη έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών.Νέα και Ανακοινώσεις

February 21, 2020

Θεατρικό εργαστήρι

Το θέατρο μας καλεί να δημιουργήσουμε δεσμούς, να νιώσουμε και να επικοινωνήσουμε. Να καταδυθούμε σε χαρακτήρες που ίσως μας είναι άγνωστοι, σε συμπεριφορές που μας είναι οικείες […]
February 21, 2020

Ομάδα βιβλίου και ανάλυσης κειμένων

Στόχος της ομάδας είναι , τόσο η ευχαρίστηση , όσο και η αγωγή της ψυχής. Η ανάγνωση και η επεξεργασία των κειμένων, μύθων και ιστοριών, γίνεται […]
February 20, 2020

Μοντελισμός

Στόχοι: Γνωριμία με το στατικό μοντελισμό Ανάπτυξη ενδιαφερόντων ελευθέρου χρόνου Βελτίωση γνωστικών ικανοτήτων κριτικής σκέψης , συγκέντρωση, προσοχή , κατασκευαστική πράξη, Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, λεπτή κινητικότητα, […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter