Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του φορέα μας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Ο φορέας μας δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών. Επίσης σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, για ψυχικά ασθενείς, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικώτερα δημόσιας υγείας, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους..Νέα και Ανακοινώσεις

May 20, 2022

Σύνδρομο “Long Covid-19″ και ψυχική υγεία

Το τελευταίο διάστημα στα πλαίσια της πανδημίας covid-19 ένας νέος όρος χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα και αυτός είναι  ο όρος “Long Covid-19 syndrome”. Κατά τον Παγκόσμιο […]
May 19, 2022

ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

    Μετά από τόσο καιρό απομόνωσης λόγω των περιορισμών για τη πρόληψη της εξάπλωσης του covid19 η ανάγκη μας για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων είναι […]
May 3, 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΞΑΝΘΙΟ

Ανάγνωση κατανόηση και αντιγραφή κειμένου. Με αυτήν την δραστηριότητα πετυχαίνουμε τους εξής στόχους: Εμπλουτισμο λεξιλογίου Βελτίωση συγκέντρωσης Βελτίωση ικανοτήτων ανάγνωσης και γραφής Κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter