Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του φορέα μας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Ο φορέας μας δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών. Επίσης σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, για ψυχικά ασθενείς, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικώτερα δημόσιας υγείας, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους..Νέα και Ανακοινώσεις

October 14, 2021

Συμμετείχαμε στη δράση «Ψυχική Υγεία και Αθλητισμός» την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στο Άλσος Βεΐκου

Τα Κέντρα Ημέρας, (Κ.Η.), του φορέα μας, Ηλιοτρόπιο και Λωτός στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, συμμετείχαν στη δράση “Ψυχική Υγεία και Αθλητισμός”. […]
October 7, 2021

Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, την Κυριακή 10/10/21

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, την Κυριακή 10/10/21,  η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου διά της εκπροσώπου του κας Μυλωνά προσκάλεσε τα […]
September 13, 2021

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ Ή TRAVEL SHAMING

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κατ΄οίκον Βοήθειας στον Γενικό Πληθυσμό του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο εντάσσεται και το Κέντρο Ημέρας “Λωτός” παρουσιάζουμε ένα κείμενο […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter