Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του φορέα μας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Ο φορέας μας δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών. Επίσης σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, για ψυχικά ασθενείς, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικώτερα δημόσιας υγείας, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους..



Νέα και Ανακοινώσεις

January 18, 2022

Φυτά εσωτερικού χώρου – Ψυχική Υγεία και Covid-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δη της απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι άνθρωποι κλήθηκαν να “μείνουν σπίτι” για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα φαίνεται να αυξήθηκε η τοποθέτηση […]
January 17, 2022

Σχέσεις γονέων και παιδιών εν καιρώ πανδημίας

Το άγχος και η ανασφάλεια έκαναν την εμφάνιση τους από τις πρώτες ημέρες που εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Αυτό προήλθε από την αβεβαιότητα και την ανατροπή της […]
December 20, 2021

Τα κατοικίδια στην πανδημία

Σε πολλούς ανθρώπους η καραντίνα έφερε την απομόνωση και την μοναξιά στις ζωές τους. Ένας τρόπος καταπολέμησης των παραπάνω καταστάσεων είναι η συντροφιά ενός κατοικίδιου. Έτσι, […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"



- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter