Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών που παρουσιάζουν παράλληλη έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών.Νέα και Ανακοινώσεις

December 11, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αξιότιμοι κ. εταίροι Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΄΄ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ΄΄, ως ορίζει το Άρθρο 7 παρ. 4 του […]
October 31, 2019

Βίντεο του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης

October 23, 2019

Ομάδα δημιουργικής έκφρασης Κέντρου Ημέρας “Ηλιοτρόπιο”

Η δημιουργικότητα μας κινείται από την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και από την αποδοχή των δυνατοτήτων μας. Όσο πιο ελεύθεροι αισθανόμαστε λοιπόν, τόσο πιο δημιουργικοί γινόμαστε. […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter