Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του φορέα μας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Ο φορέας μας δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών. Επίσης σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, για ψυχικά ασθενείς, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικώτερα δημόσιας υγείας, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους..Νέα και Ανακοινώσεις

December 2, 2021

H πανδημία της βίας κατά των γυναικών

Κατά τη διάρκεια του covid19 παρατηρήθηκε πως το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της γυναικείας κακοποίησης άρχισε να αυξάνεται αλλά και  να αναδεικνύεται. Συνήθως σε περιστατικά κακοποίησης ο […]
December 2, 2021

Νόσησα από κορονοϊό τον Απρίλιο του 2021 ευτυχώς με ελαφριά συμπτώματα, όπως κόπωση, πυρετό και μπούκωμα.

Νόσησα από κορονοϊό τον Απρίλιο του 2021 ευτυχώς με ελαφριά συμπτώματα, όπως κόπωση, πυρετό και μπούκωμα. Παρέμεινα σε καραντίνα 14 μέρες και βίωσα όλη την εμπειρία […]
November 24, 2021

Η κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική νόσος που σαν κύρια χαρακτηριστικά έχει την κακή διάθεση, την απουσία ενδιαφέροντος – ευχαρίστησης σε δραστηριότητες που άλλοτε ήταν ευχάριστες και […]

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS
Twitter