Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης

To ΕΚΔΨΠ έχει υπάρξει μέλος:

Εθνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας

ELAINE (European Center of Work and Society)

Platform on MYlticultural Societies and Mental Health της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΠΙΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης, με δραστηριότητες κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1991.

Σκοπός του φορέα μας είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης κοινωνικώς αποκλεισμένων ή/και πολιτισμικώς διαφοροποιημένων ομάδων πληθυσμού. Ο φορέας μας δραστηριοποιείται σε περιοχές και πληθυσμούς με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα ανεργίας, στέγασης και εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν έλλειψη ανάλογων υποστηρικτικών δομών (ψυχικά πάσχοντες, πρώην χρήστες ουσιών. Επίσης σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, για ψυχικά ασθενείς, η υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικώτερα δημόσιας υγείας, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους..Νέα και Ανακοινώσεις

March 23, 2023

Angels of joy, με μεγάλη μας χαρά τους έχουμε πάλι κοντά μας

Αγαπητοί, Μετά από το αίτημά σας, είναι  μεγάλη μας χαρά να ξανά  συνεργαστούμε  με το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, Παλιά  Αθήνα.       Ημερομηνίες: 06/04/23 20/04/23 04/05/23 […]
March 17, 2023

Επίλυση συγκρούσεων στην εργασία μέρος α’

Οι συγκρούσεις στην εργασία, όσο δυσάρεστες και αν είναι, αποτελούν  φαινόμενο που είναι πιθανό να συμβεί, και ιδιαίτερα σε όσουςεργάζονται σε στρεσογόνες θέσεις, ή θέσεις που […]
March 17, 2023

Εναρξη λειτουργίας ομάδων Νοητικής και Ψυχικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Γαλατσίου

"Τυχαίο και περιστασιακό το γεγονός ότι εμείς τώρα είμαστε σε θέση να μιλάμε για ψυχική υγεία"- Κων. Νεστ. Μπάλλας
Ψυχίατρος Επίκ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότες
Facebook
Facebook
Follow by Email
YouTube
RSS